Adataink

Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
OM azonosító: 031 598
Intézményvezető:
Rázsi Botond
 

web:
http://www.szilagyi-eger.hu

titkárság email:

eszeg@eszeg.sulinet.hu

 

001 feladatellátási hely: gimnázium

3300 Eger, Ifjúság út 2.

Központi telefonszám:
+36 36 324-808

Intézményvezető-helyettesek:
Árvai Hilda,
Barczai Tünde

 

002 feladatellátási hely: kollégium

3300 Eger, Mátyás király út 62.

Központi telefonszám:
+36 36 410-573

Kollégiumvezető:
Dudás Mátyásné

 

 

FENTARTÓI ADATOK:

Fenntartó: Egri Tankerületi Központ

Fenntartó címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

Telefonszám: 36/795-230

E-mail: eger@kk.gov.hu

Honlap: http://kk.gov.hu/eger

Képviselő:
Ballagó Zoltán igazgató

Telefonszáma: 30/626-6280

E-mail:
zoltan.ballago@kk.gov.hu

Az országos Arany János Tehetséggondozó Program 2000-ben indult. Létrehozásának alapelve: meg kell adni az esélyt arra, hogy Magyarország valamennyi polgára versenyképes tudással rendelkezhessen. A Programot meghatározza, hogy a közoktatás egyik legfontosabb feladata: járuljon hozzá a társadalmi esélyegyenlõtlenségek mérsékléséhez. A Program céja, hogy minden tanuló a társadalmi felemelkedés esélyét biztosító képzést kapjon, az elõmenetelt a tanuló tehetsége, szorgalma, ne pedig családja anyagi helyzete, szülei képzettsége vagy éppen lakhelye határozza meg.

Ebben kulcsszerepük van a kiemelkedõ képzést nyújtó középiskoláknak, kollégiumoknak.

Az AJTP jelenleg az ország 23 neves középiskolájában működik. Gimnáziumunk és kollégiumunk az alapító intézmények közé tartozik, 2000 óta több száz tehetséges tanuló fejlõdéséhez járulhattunk hozzá.

A Program meghatározó elemei, ezek költségeit a Program fedezi:

  • Segíti a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi mobilitását, felkészíti őket arra, hogy meg tudjanak felelni a munkaerõpiac elvárásainak, továbbtanulás esetén a modern értelmiségi lét kihívásainak.
  • Céljait 5 éves képzésben valósítja meg, kollégiumi elhelyezéssel.
  • Mindvégig nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, a tehetségfejlesztésre, a tehetséges tanulók képességeinek sokoldalú és differenciált fejlesztésére.
  • A Program kiemelt céljai között szerepel, hogy a tanulók felkészültek legyenek a továbbtanulásra felsõoktatási intézményekben; angol (esetleg több más idegen nyelvből) középfokú nyelvismeretük legyen; informatikából szerezzék meg az ECDL-bizonyítványt; a Program végére lehetőleg rendelkezzenek gépjárművezetői engedéllyel.
  • A tanulók rendszeresen részt vesznek a Program iskolái által szervezett művészeti és sporttalálkozókon, szaktáborokban, versenyeken, amelyek a tanórai és tanórán kívüli tevékenységekkel együtt hozzájárulnak a képességek differenciált fejlesztéséhez, a tehetségek kibontakoztatásához.

A Program pályázati feltételeit minden tanév szeptemberében az illetékes minisztérium határozza meg. Az pályázati felhívás elérhető a www.ajtp.hu honlapon és iskolánk honlapján is.

Keresés a cikkekben

Akadálymentes változat

 

Határtalanul projekt

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával

Iskolai közösségi szolgálat

Hasznos linkek

Egy százalék!

Küldje el rendelkező nyilatkozatát a személyi adóbevallásával!

 

A támogatás céljai többek között:

• Tanítványaink képességeinek minél sokoldalúbb fejlesztése.

• Tanulóink jutalmazása.

• Taneszközök gyarapítása.

 

A kedvezményezett adószáma:

19142869-1-10

A kedvezményezett neve:

Szilágyis Alapítvány

 

Az alapítvány bankszámlaszáma:

11739009-20106603

 

Köszönjük támogatását!

Kapcsolódó dokumentumok:

Felhívás

Rendelkező nyilatkozat

Belépés

Design by HuGa Copyright © 2015. All Rights Reserved.